Strona Główna

Witamy na stronie głównej Cesarstwa Anatoljskiego!

Alexandropolis

Cesarstwo Anatolijskie zajęło podtopione ziemie dawnej Surmenii. Po chaosie zostawionym przez Surmenię, a następnie Jsomenję lokalny przywódca wspólnoty wyspy Tepefacjusz Keraunos Ptolemeos zajął obszary zniszczone i opustoszałe na ziemiach posurmeńskich. 10 lutego 2018 roku ogłosił zajęcie wszystkich ziem i ogłoszenie na nich Cesarstwa Anatolijskiego. Przy wsparciu ludności obu ziem surmeńskich obwołał się Ptolemosem I – Cesarzem Anatolji, Obrońcą Mórz i Lądów Istokji, Strażnikiem Trzech Wysp, Najwyższym Zwierzchnikiem Cesarskich Anatoljskich Sił Zbrojnych. Ogłosił powstanie nowej orientyckiej dynastii Ptolemeosów.

Nowa polska mikronacja bazuje na czasach Cesarstwa Bizantyjskiego, Imperium Macedońskiego oraz ateńskiej polis.