Strona Główna

Witamy na stronie głównej Cesarstwa Anatoljskiego!

Alexandropolis

Cesarstwo Anatolijskie zajęło podtopione ziemie dawnej Surmenii. Po chaosie zostawionym przez Surmenię, a następnie Jsomenję lokalny przywódca wspólnoty wyspy Tepefacjusz Keraunos Ptolemeos zajął obszary zniszczone i opustoszałe na ziemiach posurmeńskich. 10 lutego 2018 roku ogłosił zajęcie wszystkich ziem i ogłoszenie na nich Cesarstwa Anatolijskiego. Przy wsparciu ludności obu ziem surmeńskich obwołał się Ptolemosem I – Cesarzem Anatolji, Obrońcą Mórz i Lądów Istokji, Strażnikiem Trzech Wysp, Najwyższym Zwierzchnikiem Cesarskich Anatoljskich Sił Zbrojnych. Ogłosił powstanie nowej orientyckiej dynastii Ptolemeosów.

Nowa polska mikronacja bazuje na czasach Cesarstwa Bizantyjskiego, Imperium Macedońskiego oraz ateńskiej polis.

Reklamy