Blog

FORUM W NIEDZIELĘ!

W niedziele rusza forum Anatolji. Niebawem każdy mikronauta będzie mógł odwiedzić nasze państwo. Ponadto zapowiadamy, że Jego Cesarska Mość odniesie do konfliktu z tzw. kiprami. Pozdrawiamy!

Reklamy

Cesarskie Siły Zbrojne odpierają atak Kiprów

cation

Dawne oddziały biedystycznej terrorystycznej siatki tzw. Ciprofloksji zaczęły zmasowane ataki na terenie miasta Alba Maria w Prefekturze Dakja. Odpowiedzieliśmy wprowadzeniem godziny policyjnej, a także wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie prefektur Dakja i Alvaroumja. Ponadto pragniemy ogłosić, że zaatakowane zostało forum Anatolji. My, jako nowa ludność w nowej erze na ziemiach posurmeńskich szanujemy dawne tradycje tamtych ziem, jednocześnie nie pozwolimy na to, aby tzw. Ciprofloksja stosowała zmasowany terror. Nasze innowacyjne siły zbrojne będą bronić Ojczyzny do upadłego. Świat widzi, że to nie my, a Kiprowie otworzyli broń, Kiprowie, którzy uzurpują sobie prawo do Dakji, która jest sukcesorką kultury tauchirskiej.

Prefektury utworzone, prefekci powołani!

catalinescu

13 lutego 2018 roku Dekretem Cesarskim o Prefekturach powołano:

  1. Cesarską Miasto Chrysopolis (obejmującą całość wyspy Tefpacjusz) – na czele, której stanął burmistrz Izaakos Dellasena.
  2. Prefekturę Metropolitanji (składającą się z Surmenii Właściwej i Surmenii Wschodniej) ze stolicą w Kaharonei. Na czele stanął prefekt Temistokles Tsakalotos.
  3. Prefekturę Alvaroumji (d.Kukria) ze stolicą w Karamankis. Na czele stanął prefekt Süleyman Bülent Osmanoğlu.
  4. Prefekturę Dakji (d. Tauchiria) ze stolicą Alba Maria(d. Prokto-Hemolan). Na czele prefekt Ioan Cuza.

Jego Cesarska Mość zapewnił w dekrecie prawo do urzędowego posługiwania się językiem helleńskim, jak też w poszczególnych prefekturach językami: dackim, a także językiem yeni milleti.

W przemówieniu do prefektur Jego Cesarska Mość Ptolemeos I powiedział:

 Czcigodni Panowie Prefekci,                                                                                                       Czcigodny Panie Burmistrzu,

Dziś zostały powołane prefektury, które mają zbudować samorządność państwa i wzmocnić świadomość państwową wśród poddanych na terenie całego Imperium. Niezbędne jest, aby dbać i pielęgnować tradycje kulturową ziem, wzmacniać rozwój aktywności i odbudować miasta oraz wsie z gruzów zamieszek i potopu.

Mam nadzieję, że uda Wam się w pierwszym okresie istnienia naszej państwowości zbudować poczucia dumy z bycia Anatoljczykiem. To jest wasze niezbędne zadanie.

Deklaracja Niepodległości Cesarstwa Anatolji. Δήλωση Ανεξαρτησίας της Αυτοκρατορίας της Ανατολίας.

cropped-emblemis-1

hikmet.png

Ziemie zachodniej Istokji, obtopione, zrujnowane, zapomniane. Dziś powstają.  

Ziemie zachodniej Istokji, obtopione, zrujnowane, zapomniane. Dziś powstają.  

Buduje się nowa epok ziem po ich odtopieniu. Naród powstaje z ruin.              

Ziemie dawnej Surmenii, a następnie Jsomenji stanowią duchową kolebkę kultury i czci wartości hellenizmu na kontynencie.                                 

 Zważywszy na duchowe, polityczne, religijne miejsce naszej tożsamości.   

 Pragnąc otoczyć ochronę i bronić dawnych zasad i tradycji postanowiliśmy wyruszając z wyspy Tepefacjusz, my dzieci wyspiarzy, zwykli ludzie, ocalić dziedzictwo ojców i  dziadów naszych.             
DEKLARUJEMY powstanie Cesarstwa Anatolji na gruzach dawnych ziem surmeńskich i jsomenjskich. 

OBWOŁUJEMY się Autokratorem Basileusem Panhypersebastosem Anatolji, Megali Strategosem Cesarskich Sił Zbronnych Anatolji.

ANATOLJA będzie podejmować działania na rzecz rozwoju kraju z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców; będzie opierać się na wolności, sprawiedliwości i pokoju, tak jak wyobrażali to sobie ojcowie Istojki; zapewni pełną równość praw społecznych i politycznych wszystkim swoim mieszkańcom bez względu na religię, rasę i płeć; zagwarantuje wolność religii, sumienia, języka, kształcenia i kultury.

CESARSTWO ANATOLJI jest gotowe do współdziałania z agendami i państwami Polskiego Mikroświata w celu zagospodarowania całości ziem Anatolji.

APELUJEMY do państw Polskiego Mikroświata o przyjęcie Cesarstwa Anatolji w poczet rodziny mikronacyjnych narodów.

WYCIĄGAMY naszą dłoń do państw sąsiednich i ich narodów z ofertą pokoju i dobrego sąsiedztwa, i apelujemy o nawiązanie więzi współpracy i wzajemnej pomocy z suwerennym Narodem Anatolji, osiadłym we własnej Ojczyźnie.      Cesarstwo Anatolji jest gotowe wnieść wkład w rozwój i dobrobyt Istokji.

DZIĘKI ŁASCE BOGA WSZECHMOGĄCEGO I TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, MY PTOLEMEOS, Z ŁASKI BOGA AUTOKRATOR BASILEUS PANHYBERSEBASTOS ANATOLJI, MEGALI STRATEGOS CESARSKICH SIŁ ZBROJNYCH ANATOLJI, PODCZAS ZWOŁANEJ I RADY STARSZYCH SKŁADAMY PODPISY W DNIU 10 ΦFEVROUARIOU ROKU 2018.