Władze

Cesarz (Αυτοκράτορας)

 

ptolemeosI

Na czele Cesarstwa Anatoljskiego stoi Jego Cesarska Mość Ptolemeos I. Założyciel dynastii Ptolemesów. Jako syn rybaków, ocalał jak wiele rodzin z potopu surmeńskich ziem. Na wyspie Tepefacjusz rozpoczął tzw. I ánodos tou Laoú (Η άνοδος του Λαού). Po opanowaniu ziem dawnej Surmenii rozpoczął tworzenie państwowości Anatolji. Obwołał się Cesarzem Anatolji i rozpoczął odbudowę państwowości na tych ziemiach w nowym formacie, przez mieszkańców znane jest to, jako Anasynkrótisi tou Éthnous kai tis Zoís (Ανασυγκρότηση του Έθνους και της Ζωής).

 

Wielki Logototeta (Μεγάλη Λογοθέτης) 

hellos

Na czele stoi Wielmoży Nobillissimus Alexandros Komanakis, który jest odpowiedzialnym za organy administracji państwowej i terytorialnej Cesarstwa. Bezpośrednio powoływany dekretem cesarskim, jest odpowiedzialny przed cesarzem i odwoływany przez Cesarza.  Komanakis jest orędownikiem hellenizmu ziem Anatolji. Za czasów młodości był propagatorem i nauczycielem języka helleńskiego. Jak mawia: Nie sposób, rzecz, że ziemie zachodniej Orientyki wyróżnia hellenizm, który objawia się nie tylko w kulturze i języku, ale nadaje nam tonu na odrodzenie narodowe. Wpływy germańskie, słowiańskie i łacińskie obejmują Istokję, ale my musimy greką odznaczać się, bo tożsamość nasza.

 

 

 

Reklamy